Detailní situace areálu včetně výměr jednotlivých částí prostorů.